Z projektu „Vzdělávání s úsměvem“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání škola zakoupila pro děti 10 iPadů. Vzdělávání na tabletech probíhá pravidelně 45 minut týdně, vzhledem k věkovým zvláštnostem předškolních dětí je výuka rozdělena do menších časových celků během dne. Vzdělávání probíhá napříč všemi vzdělávacími oblastmi. Cílem je větší individualizace vzdělávání a rozvoj digitálních kompetencí, kreativity dětí a jejich aktivní zapojení do procesu vzdělávání.

Fotogalerie

Zapsala: Bc. L. Gajdzicová