Od loňského školního roku mají žáci naší školy možnost využívat canisterapii, což je léčebný kontakt psa a člověka. Pes už svou přítomností dokáže vyvolat u dětí dobrou náladu. A o tom, že radost léčí, není pochyb.

Každý týden žáky navštěvuje tříletá fenka border kolie Kora. Spolu s Korou děti opakují barvy, písmena i matematiku, přečtou pohádku, procvičují jemnou i hrubou motoriku nebo v rámci logopedických cvičení trénují výslovnost povelů tak, aby je Kora poslechla. Rádi s ní chodí na procházky a Kora nadšeně aportuje.

Canisterapie není jen o radosti, kterou pejsek dětem přináší. To, co na první pohled vypadá jako skvělá zábava, ve skutečnosti nenápadně rozvíjí žáky hned v několika oblastech.

V oblasti rozvoje citových schopností se žáci snaží o navázání kontaktu se psem a rozvíjí tak sociální cítění. Dochází ke snížení nesmělosti a uzavřenosti a k podpoře projevu ve vztahu k jiným osobám. Canisterapie se využívá i při fobii ze psů, kdy je žák pouze přítomen ve třídě a sleduje aktivity spolužáků se psem. Až sám uzná za vhodné, může psa pohladit nebo mu dát pamlsek (napoprvé většinou prostřednictvím canisterapeuta). U autistů může pes dlouhodobým působením plnit roli prostředníka mezi jejich světem a okolím.

Tělesné schopnosti jsou rozvíjeny podporou bazální stimulace, podporou hrubé i jemné motoriky v rámci aktivit se psem, chůzí s oporou a vedením psa. V tělocviku děti pejskovi připravují překážkové dráhy a společně je zdolávají. Významnou a úspěšnou metodou canisterapie je polohování.

V oblasti rozumových schopností se žáci zdokonalují prostřednictvím cílené hry a plněním úkolů se psem. Postupně zvyšují svou schopnost soustředit se.

Canisterapie podněcuje verbální i neverbální komunikaci a pomáhá při nácviku koncentrace a paměti.

Výuka probíhá formou hry, kdy se žáci nenásilným způsobem učí různé dovednosti prostřednictvím aktivit se psem. Přijímají roli učitele a učí pejska např. číst nebo počítat. Hodina s pejskem utíká mnohem rychleji než obvykle, zkrátka vždycky je se na co těšit.

Zpracovala Mgr. Lenka Sobolová