Ve čtvrtek 10. 10. 2019 proběhl další projektový den „Čteme spolu v MŠ“ v rámci projektu  „Vzdělávání s úsměvem“ financovaného z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání.

Čtenářské dílny se spolu s dětmi mateřské školy zúčastnily i děti z přípravného stupně ZŠ speciální.

Paní Mgr. Marika Zadembská si tentokrát připravila hodinu na téma vlak. V úvodní části hodiny jsme se seznámili s knihou „Cestujeme vlakem“ a zároveň jsme si vlak s pomocí židlí vytvořili. V prvním vagónu seděl strojvedoucí, hned za ním následoval vagón 1. třídy. Po té děti nastoupily do jídelního vozu. Ostatní vozy již byly vozy 2. třídy. Děti musely předložit ke kontrole platný lístek a zazpívaly si společně písničku. V průběhu jízdy děti vydávaly zvuky vlaku. Vlak zatavil a děti si poslechly příběh.

Ve druhé části hodiny si děti mohly knihy s náměty dopravy prohlížet a komentovat spolu s učitelkami a asistentkami.

V závěru hodiny jsme si společně vytvořili papírový vlak, který zdobí prostory naší šatny.

Hodina se všem moc líbila a už teď se těšíme na další projektový den.

 

Zapsala: Michaela Krajčová, lic.

Fotogalerie