Máme za sebou třetí projektový den realizovaný v rámci projektu „ Vzdělávání s úsměvem“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který se uskutečnil v úterý 2. 4. 2019.
Třetí setkání začalo netradičně. Paní Mgr. Marika Zadembská nejdříve zkontrolovala náš úkol z minulého projektového dne. Práce dětí se jí moc líbily, všechny děti pochválila a na děti čekalo na závěr překvapení v podobě čerstvých jahod.
Lekci Marika zahájila nám už známou knihou Od hlavy po paty. Tato kniha je spojovacím a asociačním prvkem po celou dobu našich setkávání. Knižní rozcvička již byla prodloužena a děti se zapojují do procesu vymýšlení činností, pohybů a cviků.
Hlavní částí programu byla kniha TUZE HLADOVÁ HOUSENKA od světově známého autora knih pro děti Erica Carleho. Práci s knihou evokovala hádanka, kdy děti měly přijít na téma setkání. Když přišly na slovo HOUSENKA, tak si takovou housenku vyrobily z chlupatých kuliček stavebnice Bunchems. Poté jsme se věnovali samotnému čtení knihy, během kterého jsme poznávali ovoce a počítali ho. V knize se nejen počítá, ale děj se odehrává v průběhu jednoho týdne, tak si děti upevnily také názvy jednotlivých dní. Každé dítě si zároveň zkusilo provléknout provázek průřezem v knize a kopírovalo tak cestu hladové housenky. Tak jsme odkryli tajemství zakuklené housenky a její proměny. Na závěr si děti pochutnaly na ovoci, které tak chutnalo chlupaté housence.
Děti všechny činnosti zaujaly a bavily je. Upevnily si znalost ovoce a dalších potravin. Opakovaly si počítání do desíti a dny v týdnu. Během aktivit se rozvíjela jemná motorika a zručnost. V průběhu celého projektového dopoledne byl kladen důraz na aktivizační metody a kooperativní učení, děti byly vedeny k samostatnosti. Už se těšíme se na další setkání ve Čtenářské dílně za měsíc.

Zpracovala: Bc. Libuše Gajdzicová

https://drive.google.com/drive/folders/1UuMAewHNVHrX_IylDEw6deaewGK1nQa8