„Den dětí na hřišti a show s klaunem“V pondělí 3. června 2019 se v prostorách školní zahrady konalo zábavné odpoledne „Den dětí na hřišti a show s klaunem“. Akce probíhala pod záštitou „Spolku rodičů a učitelů – Inspirace“ a ve spolupráci se Spolkem „Nikdy nejsi sám“.V doprovodu rodičů se žáci a děti mohli zúčastnit nejrůznějších soutěží a her, které pro ně tentokrát připravili dva skvělí klauni. Svou návštěvou nás potěšili také bývalí absolventi Aktivačních center, kteří si už tolik nehráli, zato si měli o čem povídat.Kromě zajímavého programu, bylo pro všechny připraveno i chutné občerstvení. Poděkování patří nejen učitelům, kteří se zasloužili o bezvadný průběh celé akce, ale také maminkám a babičkám, které napekly sladkosti a tatínkům, kteří dobroty do školy dovezli. Ještě jednou také srdečně děkujeme Spolku „Nikdy nejsi sám“ a jeho předsedkyni Mgr. Renatě Czader.Fotky v galerii jsou dokladem toho, jak se vše povedlo na jedničku. Včetně slunečného počasí, které nám tradičně přálo.

Fotogalerie

Zpracovala: Mgr. Jolana Heczková

Fotografie: Mgr. Anna Raab