Ve čtvrtek 30. 5. se v denním stacionáři Paprsek konal dětský den s klauny, kterého se účastnili také žáci VI.B ZŠS. Představení bylo plné zábavy, smíchu a dobré nálady, soutěží či tanců za doprovodu veselé hudby a bublin z maxi bublifuků. Děti všech věkových skupin od nejmenších až po ty skoro dospělé s různým zdravotním postižením vyráběly veselé výtvory z nafukovacích balónků, které si pak odnesly s sebou domů, soutěžily, tancovaly a bavily se. Celou budovou se vinula vůně popcornu a cukrové vaty, na nichž si pak všichni pochutnali. Děkujeme za pozvání a těšíme se na další společnou akci pořádanou CSPT, p. o.

Zapsala: Anna Stellerová