Střední škola

Na základě usnesení vlády ČR č. 580 ze dne 25. května 2020 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví platí zákaz osobní přítomnosti žáků střední školy. Umožněna je pouze přítomnost žáků závěrečných ročníků střední školy za účelem přípravy k závěrečné zkoušce. Od 8. 6. 2020 je umožněna i přítomnost žáků dalších ročníků střední školy za účelem konání konzultačních a třídnických hodin. V případě zájmu o přítomnost dítěte ve škole je zákonný zástupce povinen podepsat čestné prohlášení.

Vysvědčení žáků SŠ se bude vydávat 30. 6. 2020 v době od 8:00 do 9:30. Žáci, kteří se neúčastnili konzultací ve škole, musí také poskytnout čestné prohlášení, ve kterém je zákonný zástupce žáka srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob. S třídním učitelem lze dohodnout i individuální vyzvednutí vysvědčení.

Bezpečnostní pravidla zde.

Základní škola

Na základě usnesení vlády ČR č. 580 ze dne 25. května 2020 a mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je od 1. 6. 2020 umožněna přítomnost žáků 1. stupně základní školy a žáků základní školy speciální. V případě zájmu o tuto pravidelnou přítomnost dítěte ve škole je zákonný zástupce povinen vyplnit přihlášku a podepsat čestné prohlášení. Složení školních skupin (tříd) je následně neměnné po celou dobu. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později. Od 8. 6. 2020 je umožněna i přítomnost žáků 2. stupně základní školy za účelem konání konzultačních a třídnických hodin. V případě zájmu o přítomnost dítěte ve škole je zákonný zástupce povinen podepsat čestné prohlášení.

Vysvědčení žáků ZŠ se bude vydávat 30. 6. 2020 v době od 8:00 do 9:30. Žáci, kteří se neúčastnili konzultací ve škole, musí také poskytnout čestné prohlášení, ve kterém je zákonný zástupce žáka srozuměn se zvýšeným epidemiologickým rizikem v kolektivu s blízkým kontaktem osob. S třídním učitelem lze dohodnout i individuální vyzvednutí vysvědčení.

Bezpečnostní pravidla zde.

Mateřská škola

Na základě rozhodnutí zřizovatele Moravskoslezského kraje  je mateřská škola při zdravotnickém zařízení na ul. Kaštanová 268 zprovozněna od 11. května 2020. Mateřská škola na ul.  Jablunkovská 241 je zprovozněna od 25. května 2020. V případě zájmu o přítomnost dítěte ve škole je zákonný zástupce povinen podepsat čestné prohlášení. Bezpečnostní pravidla zde.

Osobní údaje uvedené v čestném prohlášení jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020 a usnesením vlády ČR č. 580 ze dne 25. května 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem. Záznam o činnostech zpracování zde.

Informace o ošetřovném zde.

 

PhDr. Dalibor Pyszko, v. r.

ředitel