V měsíci prosinci se naši žáci účastnili Dne otevřených dveří na Střední odborné škole Třineckých železáren, Lánská 132 v Třinci-Kanada.

Mikrobusem jsme se přesunuli na SOŠ TŽ, kde byl připraven program na celé dopoledne.V učebně pečovatelů si naši žáci prakticky vyzkoušeli náplň oboru „Pečovatelské služby“, vyplnili vánoční křížovku i kvíz.  Ve cvičné kuchyňce na ně čekalo občerstvení, které si sami nachystali. V dílně vyráběli předmět a vyzkoušeli si několik dalších praktických činností. Na závěr jsme si prohlédli školu, kde se seznámili s dalšími obory, zapojili se do některých aktivit – lití olova, skládání puzzle, obrábění dřeva. Celý program byl zakončen vyplněním dotazníku. Před odjezdem zpět do školy obdrželi malou pozornost.

Touto akcí si žáci měli možnost ujasnit svá rozhodnutí o výběru oboru, který jim do budoucnosti pomůže realizovat jejich vědomosti i dovednosti.

Zpracovala Mgr. Vlasta Zemková