Zpráva z Exkurze vycházejících žáků SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, Jablunkovská 241, p. o. v Chráněné dílně Manlomka v Bocanovicích a Horní Lomné.

Dne 24. 10. 2019 se vycházející žáci základní školy v rámci projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010661 „Vzdělávání s úsměvem“ zúčastnili exkurze v Chráněné dílně Manlomka v Bocanovicích a Horní Lomné. Chráněnou dílnou nás doprovázel a zajímavě o ní vyprávěl pan ředitel dané s. r. o. Žáci mohli vidět a vyzkoušet si kompletaci součástek určitých zařízení, v další části jsme viděli šití dekorativních a dárkových předmětů a polštářů, které si mohou zákazníci objednat podle svých osobních představ, dále jsme  poznali v Horní Lomné sušičku ovoce – celý pracovní postup od přivezení čerstvého ovoce, přes zpracování, dále sušení a v neposlední řadě i balení sušeného ovoce. Byli jsme překvapeni i nad další činnosti Chráněné dílny – a to s praním ložního prádla pro mnohé hotely našeho regionu. Neméně zajímavá byla ukázka výroby včelařských úlů a krmítek pro ptáky. Tyto všechny pracovní příležitosti a možnosti se nám představily opravdu zevrubně a jasně. Není od věcí připomenout, že i naše střední škola v této dílně vykonává praxi. Chráněná dílna poskytuje práci cca 100 zaměstnancům a i pro naše absolventy se snaží zabezpečit pracovní uplatnění.

Chtěla bych poděkovat panu řediteli, který si i přes jeho časové vytížení našel pro nás čas a poskytl nám touto exkurzí obrovský zážitek a poučení, že nic není nemožné a vše se může dařit, když jsou svědomití a pracovití zaměstnanci.

Zapsala: Mgr. Marta Labojová