V pátek 12. října 2018 se žáci naší střední školy zúčastnili mezipředmětové exkurze v nově otevřeném Muzeu a informačním centru (MUZ-IC) v Bystřici. Žáci se do Bystřice dopravili vlakem. V MUZ-ICu se jim dostalo milého přivítání. Seznámili se s historií přestavby a vzniku muzea. Na interaktivní obrazovce zhlédli letecké záběry okolí Bystřice a Slezských Beskyd, mohli si prohlédnout expozice předmětů typických pro Těšínské Slezsko – lidová řemesla, kroje, zemědělské nástroje a nářadí. Mohli vidět i opravdovou studnu a podívat se do ní přes skleněný poklop. Exkurze se žákům velmi líbila, vedla je k obohacení jejich znalostí ze zeměpisu, přírodních a společenských věd. K dobré náladě určitě přispělo i hezké a slunečné počasí.

Zpracovala: Mgr. Ljuba Krzyžanková

FOTO