Od března 2019 začala naše škola spolupracovat s fyzioterapeutkou Mgr. Zuzanou Čilovou. Paní fyzioterapeutka se věnuje rehabilitaci dětí s tělesným postižením, v rámci zdravotní tělesné výchovy žáků bude pravidelně provádět supervizi a konzultovat s pedagogy postupy rehabilitace.

FOTO