Děkujeme manželům Anně a Waldemaru Walachovým z Bystřice za finanční dar 50000 Kč na nákup interaktivního světelného válce včetně příslušenství do naší učebny Snoezelen pro děti a žáky se zdravotním postižením.