V pondělí 20. května 2019 žáci střední školy navštívili v DDM Třinec interaktivní učebnu biologie. Z široké nabídky výukových programů jsme si vybrali téma „Základy první pomoci“. Ve spolupráci s odbornou lektorkou výuky jsme se zaměřili na získání dovedností poskytnout první pomoc, ošetřit zraněného člověka, přivolat záchrannou službu. Žáci si pod vedením lektorky zopakovali znalosti získané ve škole a následně je prohloubili o praktickou zkušenost. Sami si na figuríně vyzkoušeli resuscitaci člověka, seznámili se s resuscitačním přístrojem AEG, zaujaly je různé obvazové techniky, postupy při zastavení krvácení, ošetření odřenin, zlomenin a dalších poranění.

Program se všem žákům líbil, odnesli si spoustu důležitých informací o zásadách poskytování první pomoci.

Zpracovala: Mgr. Ljuba Krzyžanková

Fotogalerie