V listopadu, v rámci profesní orientace žáků 9.ročníku základní školy, která je součástí SŠ, ZŠ a MŠ, Třinec, Jablunkovská 241, p.o.,  jsme navštívili pracovní vyučování na praktické škole dvouleté. První skupinou byla děvčata. Ta se měla možnost podívat na práci středoškolaček v dílně.

Vyučující nás podrobně seznámila s jednotlivými úkony v hodinách pracovních činností, s praktickými úkony, které také probíhají mimo školu a to v chráněných dílnách Manlomka v Bocanovicích.

Samotná děvčata střední školy o své práci velmi pěkně hovořila a tím vycházející žákyně podpořila v rozhodování o dalším možném vzdělávání.

Stejná akce čekala i na druhou skupinu – chlapců a to hned druhý den. Ti se účastnili pracovního vyučování chlapecké skupiny ze střední školy. Měli možnost se seznámit s pracemi, které jsou součástí výstupů daného předmětu a to malířské práce, truhlářské práce a zednické práce. Velmi zajímavou činností, kterou vykonávají chlapci praktické školy dvouleté je demontáž různých přístrojů. Při této práci jsou žáci vedeni k popisu práce, k samostatnosti při demontáži, k třídění materiálu, k dalším poznatkům, které jim pomáhají rozšířit vědomosti i dovednosti.

Fotogalerie

Zpracovala: Mgr. Vlasta Zemková