Dne 2. dubna 2019 se 7 žáků základní a střední školy zúčastnilo šestého ročníku Abilympiády, kterou pořádala SŠ, ZŠ a MŠ v Karviné. Abilympiáda je důležitým motivačním nástrojem pro přípravu mladých lidí se zdravotním znevýhodněním na budoucí pracovní uplatnění.

Naší žáci rozvíjeli zručnost a manuální dovednosti v těchto disciplínách: aranžování květin, mechanická montáž, drátování, pletení velikonoční pomlázky, studená kuchyně, korálkování a práce se dřevem.

Všechny práce vyhodnotila porota, která vybrala 3 nejlepší výrobky z každé kategorie. Pět žáků naší školy se v soutěži umístilo na předních místech. Všichni soutěžící si odnesli drobné upomínkové předměty, vítězové byli oceněni praktickými věcnými dary. Zajímavé byly také doprovodné akce – výroba aromatických olejů, výroba odznaků, stavění z dřívek, malování na obličej, tetování nebo zdobení medových perníků. Žáci zde prožili velmi příjemné a tvořivé dopoledne.

 

Gratulujeme výhercům a zároveň chválíme všechny žáky za zájem, píli, tvořivost a šikovnost.

 

Zpracovala: Mgr. Ljuba Krzyžanková

https://drive.google.com/drive/folders/1MlRMgKVCBYZr1e-Gt1vzdeJyryKL3Q3v