V rámci projektu Vzdělávání s úsměvem, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010661 pravidelně každý měsíc dochází do naší mateřské školy k odborným konzultacím klinická logopedka Mgr. Regina Kudelová. Projekt je hrazen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.