S jarem přichází probouzení přírody. V květnu jsme si naplánovali knihovnickou lekci pod názvem „Co se skrývá v trávě“. Pro žáky základní školy speciální bylo připraveno několik zajímavých aktivit, které byly s jarem spojeny. Poznávání hmyzu, tvoření těla slunéčka sedmitečného, předvedení zvuků, pohybů broučků. Na řadu přišly i knihy a to poslech příběhu lučního hmyzu, prohlížení obrázků života v trávě. Na konci lekce jsme zhlédli i krátkou filmovou ukázku. Všechny prvky knihovnické lekce byly přínosem a obohacením vědomostí, které jsou součástí předmětů – čtení, řečové výchovy, přírodovědy, tělesné i hudební výchovy.

Zpracovala Mgr. Vlasta Zemková