V rámci Evropských dnů handicapu, Ostrava 2019 se ve čtvrtek 10. října 2019 konala
mezinárodní vědomostní a výtvarná soutěž „Co víš o EU?“ pod záštitou primátora města
Ostravy, za podpory města Ostravy, asociace Trigon a ZŠ kpt. Vajdy. Byl to již dvanáctý
ročník s mezinárodní účastí. Cílem soutěže je prohlubování pozitivního postoje a kladného
vztahu k evropské kultuře a společnosti, jak rovněž podpora kreativity ve výtvarné oblasti.
Celkem se soutěže zúčastnilo dvanáct čtyřčlenných družstev. Přijeli také soutěžící
z polských Katowic a slovenské Prievidze.
Po milém přivítání a krátkém tanečním vystoupení žáků ostravské školy zasedla všechna
družstva k soutěžním stolům a začala řešit několikastránkové testy z oblasti matematiky a
zeměpisu. Letošní téma znělo: „evropská NEJ“. Celotýdenní dřina a biflování se nám
vyplatily, dosáhli jsme totiž plného počtu bodů.
Po krátké přestávce a příjemném občerstvení začala druhá část soutěže. Úkolem bylo
ztvárnit krásný den. Všechna družstva se postavila před prázdný výkres a společnými
silami tvořila vizi krásného dne. Součástí zadání bylo i doplnění obrázku o krátký text.
Porota to měla těžké. Neskončili jsme na místech vítězů, ale nebyli jsme ani poslední.
Porota naše dílo ocenila velice dobře a my z něj máme také dobrý pocit. Což je asi to
nejdůležitější.
Jak se nám práce dařila můžete sami ohodnotit. Stačí se podívat na přiložené fotky.
V Třinci, 11. 10. 2019

Text: Mgr. Jolana Heczková
Fotodokumentace: Mgr. Lenka Sobolová