Den jarní rovnodennosti je významný den, protože zima je pryč, Slunce se vrací zpět. Zdánlivě mrtvý bůh vegetace se probouzí ze zimního spánku, při kterém ho pod zemí strážila Trojná bohyně ve své černé podobě Morany. Ona sama nyní umírá a zrodí se bílá Vesna, která s mladým znovuzrozeným bohem zplodí nový svět a je tak ztvárněn přirozený koloběh života a přírody.  Tenhle zázrak se odehrává každoročně aniž bychom ho pořádně vnímali.

A proto jsme i my v naší mateřské škole tradičně na den jarní rovnodennosti společně s dětmi vytvořili ze suché trávy a větviček idol, tedy panenku, která symbolicky vyjadřuje její duchovní princip. Ve čtvrtek 21.3. jsme za zpěvu písní cestou k řece Olši, pustili Moranu po vodě, nechali ji odplout a zpátky jsme přinesli jaro.

Fotogalerie