V letošním školním roce se nám podařilo získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje „Podpora aktivit v zahradách“ v celkové výši 66 000,- Kč na vybudování vyvýšených záhonů. Do procesu instalace záhonů se zapojili žáci základní i střední školy. Bylo nutné záhony nejdříve sestavit a poté usadit na betonové dlaždice, které nám daroval pan J. Kowolowski. Pak jsme vrstvili větve, kompost, štěpku z listnatých stromů a nakonec jsme všechny vrstvy zasypali hlínou. Štěpku a část hlíny nám věnovala zahradnická firma pana Vykruta. Nakoupené jahody, bylinky a rajčata zasadili žáci v rámci pracovního vyučování s pomocí nového pracovního nářadí, které nám poskytla třinecká firma STEELTEC. Tímto mnohokrát děkujeme všem sponzorům za poskytnuté dary.

Fotogalerie

Zapsala Mgr. Ivona Kocurová