V souladu s odst. 2 § 24 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji dne 7. března 2019 den volna (ředitelské volno) v základní škole a střední škole v místě poskytování vzdělávání Jablunkovská 241, Třinec.  Zároveň v souladu s odst. 2 § 8 vyhlášky č. 74/2005 sb., o zájmovém vzdělávání přerušují dne 7. března 2019 provoz školní družiny a v souladu s odst. 2 § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání přerušuji dne 7. března 2019 provoz mateřské školy v místě poskytování vzdělávání Jablunkovská 241, Třinec. Důvodem je odstávka elektřiny distributorem.

 

V Třinci dne 25. února 2019

 

PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy