Ve čtvrtek 20. června v 15 hodin jsme se společně sešli s rodiči, sourozenci, babičkami a všemi ostatními u příležitosti pasování prvňáčků a rozloučení se, se školním rokem. I když bylo velmi teplo, na účasti se to nijak neprojevilo. Na úvod děti předvedly část toho, co se v průběhu školního roku naučily. Byly to zejména říkanky, písničky a tanečky. Poté jsme přistoupily k pasování našich budoucích prvňáčků a předaly jim krásnou knihu, stejně tak jsme se rozloučili i s dětmi, které v příštím školním roce přecházejí do přípravného stupně ZŠS. Všem dětem jsme předaly kouzelné tašky s drobnostmi, které je moc potěšily. Čtvrteční odpoledne jsme zakončili povídáním u  dobrot, které tentokrát připravily, napekly maminky dětí z MŠ. Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se v novém školním roce.

Fotogalerie

Zapsala: Bc. Michaela Krajčová