Děkujeme panu Janu Galovi za sponzorský dar. Pan Jan Gala daroval škole 17 ks sedacích vaků, které zkvalitní a zpříjemní výuku žáků ve škole.