Děkujeme panu Romanu Kubalovi a jeho firmě Modelárna Kubala v Třinci za finanční sponzorský dar. Pan Roman Kubala daroval škole 5000 Kč na nákup speciálních didaktických pomůcek pro žáky.