V neděli 24. listopadu 2019 předal herec Jaroslav Dušek řediteli naši školy část výtěžku z divadelního představení „Čtyři dohody“ v Kulturním domě Trisia. Poděkování za dar ve výši 35000 Kč patří nejen panu Jaroslavu Duškovi a jeho kolegům, ale také vedení Kulturního domu Trisia, které na dar naši školu navrhlo. Z daru budou zakoupeny dvě nové kompenzační pomůcky do výuky tělesné výchovy. Jedná se o standardní kluzák a válečkovou skluzavku.