V rámci předmětu praktické dovednosti pro život se žáci praktické školy dvouleté od letošního školního roku účastní odborné praxe v chráněné dílně Manlomka s.r.o. v Bocanovicích a Horní Lomné. Žáci na praxi dochází pravidelně každý čtvrtek, jsou zapojeni do běžného provozu chráněné dílny, kde vykonávají pomocné práce v prádelně a sušírně nebo v montážní dílně, kde pracují s nejrůznějšími materiály. Hlavním cílem této odborné praxe je nejen získání nebo upevnění určitých pracovních schopností a manuálních dovedností, ale také nabytí potřebného sebevědomí při žádání o zaměstnání po úspěšném absolvování praktické školy dvouleté.

 

Mgr. Nikola Bieleszová

Fotogalerie