Dne 20.3.2019 se konala přednáška Mgr. Starzyka pro žáky 7., 8. a 9. ročníku ZŠ a žáků 2.ročníku Praktické školy dvouleté.  Pan Starzyk seznámil žáky se svou prací, s funkcí a posláním OSPODu a s nebezpečím při užívání sociálních sítí souvisejících s  kyberšikanou. Krátce představil sociálně patologické jevy (krádeže, kriminalita, drogy), a také vysvětlil žákům pojem trestní odpovědnost.

Fotografie