Dne 8.4.2019 se konala přednáška pana Slavoje Rašky pro žáky 6., 7., 8. a 9. ročníku ZŠ a žáků 2.ročníku Praktické školy dvouleté na téma „Přátelství, láska a sex“. Poutavým vyprávěním s využitím ukázek na interaktivní tabuli a následnou diskusí pan Raška seznámil žáky s tímto tématem.

Fotografie