Přehled pedagogických a organizačních funkcí

příloha k Celoročnímu plánu činnosti školy pro školní rok 2018-2019

Statutární orgán, ředitel školy PhDr. Pyszko Dalibor

Zástupkyně statutárního orgánu Mgr. Sikorová Anna

Ekonomický úsek:

 • ekonom. školy Bc. Czyžová Kateřina
 • koordinátor provoz. úseku, person., paní Sližová Jana

Školní poradenské pracoviště:

 • Výchovný poradce Mgr. Zemková Vlasta
 • Školní metodik prevence Mgr. Kwaczková Petra
 • Odpovědný prac. za spolupráci se ŠPZ

při zajišťování podpůrných opatření Mgr. Sikorová Anna

Koordinátor metodického sdružení:

ZŠ – 1. a 2. stupeň Mgr. Heczková Jolana

ZŠS – 1. a 2. stupeň Mgr. Balcarová Helena

SŠ – PrŠ dvouletá, jednoletá Mgr. Krzyžanková Ljuba

PV – (MŠ, MŠ při zdrav. zař.) Bc. Gajdzicová Libuše

Vedoucí výchovně zájmového vzdělávání paní Heczková Barbora

Školní mentor: Mgr. Heczková Jolana

Koordinátor ŠVP:

ZŠ, SŠ Mgr. Heczková Jana

ZŠS, PV, ŠD Mgr. Sikorová Anna

Koordinátor enviromen. vzdělávání,

výchovy a osvěty: Mgr. Kocurová Ivona

Třídní učitelé:

V. (1.,2.,3.,4.,5. roč.) Mgr. Koštovalová Libuše

VIII. (7.,8. roč.) Mgr. Kocurová Ivona

IX. (6.,9. roč.) Mgr. Heczková Jana

ZŠS I. A Mgr. Bednarska Danuta

III. A Mgr. Balcarová Helena

VI. A Mgr. Pietrová Jolanta

VI. B Ing., Bc. Walaská Anna

VII. A Mgr. Zemková Vlasta

VIII. A Mgr. Golíková Ivana

IX. A Mgr. Novobílská Eva

X. A Mgr. Dąbkowska Małgorzata

I. PrŠ j Mgr. Sobolová Lenka

I. PrŠ Mgr. Bieleszová Nikola

II. PrŠ Mgr. Heczková Jolana

II. A PrŠ Mgr. Krzyžanková Ljuba

Beztřídní učitelé: Mgr. Kwaczková Petra

Mgr. Raab Anna

Mgr. Kapustková Šárka

Mgr. Faruga Jiří

Předškolní vzdělávání

MŠ – Jablunkovská Bc. Gajdzicová Libuše

Bc. Krajčová Michaela

MŠ při zdr. zař. Mgr. Martinková Katarína

Vychovatelky: I. ŠD paní Zwyrtková Libuše

II. ŠD paní Heczková Barbora

III. ŠD paní Stryjová Renáta IV. ŠD paní Miklerová M. V. ŠD paní Dyrčíková Eva

R -ŠD paní Dyrčíková Eva

Asistenti pedagoga pro žáky paní Petříková L. – MŠ

se zdravotním postižením: paní Koštovalová S. – MŠ

Bc. Lipovská M. – ZŠ

Mgr. Szkutová A. – ZŠ

Bc. Malíková T. – ZŠS

Bc. Stryjová R. – ZŠS

paní Cankovová M. – ZŠS paní Heczková B. – ZŠS

Bc. Krenželoková M. – ZŠS

paní Zachariadisová J. – ZŠS

paní Lipusová L. – ZŠS

paní Dyrčíková E. – ZŠS

paní Tillová J. – ZŠS

paní Macháčová J. – SŠ

paní Wojnarová B. – SŠ

Mgr. Sobek L. – SŠ

Správci kabinetů:

Inventář školy paní Stryjová Renáta

Ov Mgr. Dąbkowska Małgorzata

Školní družina paní Dyrčíková Eva

Kuchyň paní Macháčová Jiřina

MŠ Jablunkovská Bc. Krajčová Michaela

Tělesná výchova Mgr. Bieleszová Nikola

Elementární kabinet Mgr. Zemková Vlasta

Přírodopisný kabinet Mgr. Koštovalová Libuše

Matematika Mgr. Heczková Jolana

Chemie Mgr. Dąbkowska Małgorzata

Fyzika Mgr. Heczková Jolana

Hudební výchova Mgr. Golíková Ivana

Učitelská knihovna Mgr. Bieleszová Nikola

DIA Mgr. Faruga Jiří

Dílenské nářadí Mgr. Faruga Jiří

Pěstitelské práce Mgr. Krzyžanková Ljuba

Domácnost a rodina Mgr. Kocurová Ivona

Zeměpis Mgr. Sobolová Lenka

Dějepis Mgr. Dąbkowska Małgorzata

Jazyk český Mgr. Bieleszová Nikola

Žákovská knihovna Mgr. Koštovalová Libuše

Výukové programy Mgr. Faruga Jiří

FKSP paní Macháčová Jiřina

MŠ – nem. Mgr. Martinková Katarína

CSP – ZŠS (Máchova) Ing., Bc. Walaská Anna

Učebnice a metodiky Mgr. Heczková Jana

Sborovna paní Macháčová jiřina

Školní hřiště, školní pozemek Mgr. Krzyžanková Ljuba

.

Správce školní matriky pedagog.

a žákovské dokumentace: Mgr. Dąbkowska Małgorzata

 • vedením a kontrolou pověřená Mgr. Sikorová Anna

ICT koordinátor Mgr. Faruga Jiří

Správce webových stránek školy: Mgr. Faruga Jiří

Bezpečnostní technik BOZ: paní Radana Walachová

Pracovník pověřený BOZ + PO Mgr. Novobílská Eva

 • kontrolou pověřen PhDr. Pyszko Dalibor

Provoz školy – úkoly z hlediska údržby pan Sliž Pavel

Zdravotník školy Bc. Krajčová Michaela

Prac. pověřen administ. elektrokaret Mgr. Krzyžanková Ljuba

Požární preventista: velitel: Mgr. Novobílská Eva

Požární hlídka: členové: pan Sliž Pavel

Mgr. Faruga Jiří

paní Sližová Jana (administrace)

Ústřední inventarizační komise:

 • předseda: paní Heczková Barbora
 • členové: paní Stryjová Renáta paní Sližová Jana
 • vedením a kontrolou pověřená Mgr. Sikorová Anna

Projektový tým:

 • pro ZŠ Mgr. Balcarová Helena
 • pro MŠ Ing., Bc. Walaská Anna

Ostatní:

Estetizace školy: Mgr. Heczková Jolana

Ovoce do škol

Mléko do škol: Mgr. Koštovalová Libuše

Člen školské rady – ped. prac.: Mgr. Krzyžanková Ljuba

Mgr. Novobílská Eva

PhDr. Pyszko Dalibor – ředitel školy

Zpracovala: Mgr. Sikorová Anna