Žáci naší školy se 19.11. zúčastnili preventivního programu „Bavíš se? Bav se s námi o emocích“, který
pro nás připravily lektorky z třineckého Bunkru.
Program byl veden interaktivním způsobem, žáci se věnovali svým pocitům, které v životě zažívají.
Emoce jsou každodenní součástí našeho života. Každý je zná, pro každého žáka jsou však subjektivní
záležitostí. Jedna situace může vyvolat v každém různorodé pocity. Program byl založen na myšlence,
že jakékoliv emoce (i ty negativní) nejsou nepřítelem a vyjadřování emocí může být v kontaktu s lidmi
přirozené a pro druhé čitelné. Hlavní pozornost programu byla směřována na prožitek, který žáci
získali aktivním zapojením do připravených aktivit. S tímto prožitkem pak dále pracovali. Sledovali
prožívání a vnímání emocí druhých, měli možnost sledovat tělesné projevy, které jsou nedílnou
součástí emocí, osvojovali si základní metody a techniky práce s emocemi. Učili se pojmenovat své
pocity a umět s nimi pracovat. Program žáky podporoval k autencitě, otevřenosti a společnému
sdílení.

Zpracovala Mgr. Lenka Sobolová

Fotogalerie