ČÍM BUDU?

Děti v mateřské škole se metodou hry a vlastního prožitku seznámily s profesemi PEKAŘ a KUCHAŘ.

FOTO