V úterý  19.3. proběhl druhý projektový den realizovaný v rámci projektu „ Vzdělávání s úsměvem“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Druhé setkání Mgr. Marika Zadembská zahájila knihou, nám už známou z prvního setkání, Od hlavy po paty. Tato kniha bude spojovacím a asociačním prvkem po celou dobu našich setkávání s paní Marikou. Jde o knižní rozcvičku, kde se děti zapojují do procesu vymýšlení činností, pohybů a cviků. Hlavní částí programu byla kniha KLAPY KLAP. Všechny děti si vyzkoušely, jak kniha funguje. Po seznámení a prolistování knihou následovaly aktivity věnované geometrickým tvarům a barvám.

Celé dopoledne nám uteklo, jako voda. Děti byly nadšené, zapojily se a samostatně pracovaly ve všech připravených aktivitách, ve kterých si upevnily znalost barev a geometrických tvarů. Už se těšíme se na další setkání ve Čtenářské dílně za měsíc.

FOTO