Dne 25. 10. 2018 se žáci 2. stupně ZŠ a studenti SŠ účastnili badatelského dopoledne v rámci programu Recyklace očima vědce: Recyklace a půda. Vědeckými metodami žáci a studenti zjišťovali, zda je půda v areálu školy kyselá či zásaditá, písčitá nebo jílovitá, jestli půda dokáže dostatečně zadržet vodu.

Pokusy byly velmi zajímavé. Všechny badatelské skupiny došly k  závěrům, které si ověřily vědeckými metodami.

Zapsala: Mgr. Ivona Kocurová

FOTO