Školní rok už je v plném proudu a s ním i náš roční projekt spolupráce škol v rámci Visegrad Fund. V úterý 1. 10. 2019 jsme navštívili partnerskou školu v Cieszynie – Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych. Měli jsme možnost nahlédnout do mnoha místností školy a vidět polské kolegy při práci. Vzhledem k zaměření našeho setkání na fyzioterapii nás zaujaly zejména cvičebny a další místnosti pro fyzioterapii, hydroterapii, místnost pro senzorickou integraci aj. Inspirací však bylo i vybavení ostatních učeben, různé výtvarné výrobky nebo školní zahrádka. Všichni jsme si ten den moc užili, nasbírali nové nápady a už se těšíme na další setkání.

Zapsala: Mgr. Anna Raab

Fotogalerie