S blížícím se koncem školního roku nastala doba školních výletů. Žáci střední školy a osmého ročníku základní školy se dlouho nemohli rozhodnout, kam pojedou. Nakonec se v pátek 31. května 2019vydali na výlet do Mostů u Jablunkova. Pro většinu žáků byl výlet atraktivní tím, že se cestovalo vlakem. Na tento den se všichni moc těšili. Navštívili dřevěnku „Na Fojtství“ uprostřed Mostů u Jablunkova, kde vzniklo Gorolské turistické informační centrum, interaktivní centrum pro poznávání a rozvíjení zvyků a tradičních řemesel našeho regionu. Vstřícné a usměvavé pracovnice informačního centra nabídly našim žákům ukázky původních tradic, zvyků a tradičních řemesel, seznámily je s prací včelaře a včelařskými produkty. Pan Milan Motyka, místní zkušený včelař a fotograf, poutavě vyprávěl žákům o životě včel, přinesl i různé nezbytné pomůcky, bez kterých se žádný včelař neobejde. Žáci viděli ochranný oděv, klobouk, rukavice, kuřák, smeták, rámky, mezistěny a také knihy a fotografie ze života včel a včelaře. Speciální včelařský klobouk si žáci mohli i vyzkoušet. Dozvěděli se, co všechno musí udělat k dobrému soužití se včelami. Se zájmem si poslechli včelí pohádku a zaujala je i výroba svíček ze včelího vosku. Na památku si odnesli nejen vyrobenou svíčku, ale hlavně spoustu zajímavých informací o včelách a včelaření. Výlet se po všech stránkách vydařil.

Fotogalerie

Zapsala: Mgr. Ljuba Krzyžanková