Dne 29. ledna proběhlo v prostorách naší školy slavnostní otevření speciálně pedagogického centra pro děti, žáky a studenty s vadou řeči. Pan ředitel školy, PhDr. Dalibor Pyszko, společně s paní ředitelkou Základní školy, Ostrava – Zábřeh,  Kpt. Vajdy 1a, příspěvkové organizace, Mgr. Danou Vilkusovou, přestřihli onu slavnostní stuhu, která zahájila působení speciálně pedagogického centra v naší škole. Speciálně pedagogické centrum je odloučeným pracovištěm školského poradenského zařízení Základní školy, Ostrava – Zábřeh,  Kpt. Vajdy 1a, příspěvkové organizace, poskytuje bezplatně standardní poradenské služby.

Zapsala: Mgr. Nikola Bieleszová

FOTO