V rámci projektu „Vzdělávání s úsměvem“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj        a vzdělávání proběhlo v mateřské škole 6 tématických setkání odborníka Mgr. D. Bednarske s rodiči    a dětmi. Obsahem setkávání byl vzdělávací program Metoda dobrého startu (MDS).

Na prvním setkání Mgr. D. Bednarska seznámila rodiče s principy, metodami a postupy MDS, která posiluje rozvoj potřebných dovedností pro bezproblémový vstup dítěte do školy. MDS startuje syntézou cvičení a postupů zaměřených na percepčně-motorický rozvoj, rozvoj řeči a utváření sociálních vztahů. Přispívá k lateralizaci, vnímání tělesného schématu a k pravolevé orientaci na vlastním těle i v prostoru. MDS pracuje s lidovými a dětskými písněmi, které jsou dětem známé a blízké. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda se osvědčila jako vstupní etapa výuky čtení, psaní a počtů.

Pak již paní Mgr. D. Bednarska postupně vedla 6 výukových lekcí MDS, kde se děti naučily 6 písní a zvládly 6 grafických cviků.

Fotogalerie

 

Zapsala Bc. L.Gajdzicová