Srdečně gratulujeme Anně Slezákové a Kristiánu Penkalovi k umístění ve výtvarné soutěži o nejkrásnější Mikulášské, andělské a čertovské dílo. Soutěž pořádal DDM Bystřice a Obec Bystřice a zúčastnily se jí ZŠ z Třinecka a Jablunkovska. Výkresy a výrobky byly vystaveny od 6. 12. 2019 v prostorách DDM, vyhodnocení proběhlo téhož dne při slavnostním setkání s Mikulášem. Žáci byli odměněni diplomem a taškou plnou hodnotných dárků. Z úspěchu se radovali nejen spolužáci, ale i paní učitelky. Přejeme i nadále spoustu krásných obrázků a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Fotogalerie