Již pojedenácté se žáci naší školy účastnili mezinárodní literárně – výtvarné soutěže o cenu Jiřího Šedého „Nejsem na světě sám“. Letos se malovalo a psalo na téma: „Bájný svět pod hladinou řek“.

Gratulujeme Aničce Slezákové, která ve výtvarné kategorii obsadila pod vedením Mgr. Jolany Heczkové čtvrté místo. Porotu si získala originálním a neotřelým přístupem ke zpracování tématu. Když vezmeme v potaz, že je do soutěže každoročně zasláno kolem tisíce výkresů, je to velice pěkný výsledek. Všechny příspěvky budou následně zaslány do VDV Olgy Havlové v Praze, kde jsou vystavovány za odměnu při různých příležitostech.

Zpracovala: Mgr. Jolana Heczková