Žáci PrŠ jednoleté a  dvouleté, kteří už odrostli školním karnevalům, se letos poprvé zúčastnili valentýnské párty, která se konala 15.2.

Není to původní český svátek a je příliš komerční, vytýkají svátku sv. Valentýna mnozí kritici. Na druhou stranu je zaměřen na vztahy mezi lidmi a poděkování těm, které máme rádi. Tak proč se s ním neseznámit podrobněji, ať si žáci udělají názor sami.

Žáci připravili malé občerstvení a dekorace, které vizuálně dotvářely valentýnskou atmosféru. Na počátku byli seznámeni s historií svátku, s jeho praktikováním v anglosaských zemích, odkud pochází, a se zvyky, které s sebou přináší. Jednotlivé třídy se pochlubily výrobky a valentýnkami, které pro své blízké připravily.

Žáci si zahráli společenské hry, kdy hledali správné partnery známých postav, a vytvořené dvojice se vyfotily s veselými doplňky. Celá párty byla zakončena tancem.

Projektem se prolínala subtémata projektových témat jako jsou mezilidské vztahy, komunikace, kulturní diference nebo fungování a vliv médií ve společnosti.

Zpracovala: Mgr. Lenka Sobolová

FOTO