V pátek 5. 4. 2019 jsme se všichni setkali před školou. Nebylo to jen tak obyčejné setkání, bylo to setkání velikonoční, které zahájil pan ředitel. Přivítal nás a představil paní psycholožku Mgr. Darju Gociek , která bude zaměstnána v naší škole a bude pomáhat řešit problémy našich žáků.

Žáci vyšších ročníků nás seznámili s historií a tradicemi Velikonoc a poté následovalo pásmo básniček a písniček, které si připravily jednotlivé třídy. Odměnou jim byly balíčky velikonočních čokoládek.

Po kulturním programu jsme se přesunuli k hlavnímu vchodu a na stromy pověsili vajíčka a ozdoby s jarními motivy. Krásnou jarní atmosféru jsme si zpestřili společným zpívání u kytary.

Zpracovala Mgr. Lenka Sobolová

Fotografie