Dne 11. 12. 2019 se v naší škole v rámci projektu Indeed for children uskutečnil Workshop arteterapie. Pozvání na workshop přijaly naše partnerské školy Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie a Špeciálna základná škola – Turzovka. Svou návštěvou nás poctil také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny. Pro žáky škol byly připraveny vánoční dílny dřevodílna, drátkování, malování na sklo či plstění, žáci si mohli ozdobit perníčky nebo si vyrobit vánoční výrobek z nejrůznějších přírodnin. Všichni si předvánoční dopoledne velmi užili.

Fotogalerie