Od září pokračuje cyklus zapojení odborníka do vzdělávání v MŠ v rámci projektu „Vzdělávání s úsměvem“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Ve středu 4. 9. 2019 proběhlo první setkání v tomto školním roce s klinickou logopedkou Mgr. Reginou Kudelovou. Společné setkání učitelky MŠ a odborníka z praxe bude probíhat 1x měsíčně. Toto odborné zapojení prohlubuje a zlepšuje kvalitu vzdělávání v MŠ.

Zapsala Bc. Libuše Gajdzicová