Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ.V rámci projektu „Vzdělávání s úsměvem“ financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání probíhá cyklus zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v MŠ. Cílem je prohloubit spolupráci učitelek MŠ a odborníka z praxe. Díky spolupráci se zlepší kvalita vzdělávání v MŠ, a to má pozitivní vliv na výsledky dětí. Od února navštěvuje pravidelně 1x měsíčně naši školku klinická logopedka Mgr. Regina Kudelová.

Zapsala Bc. L.Gajdzicová

Fotogalerie