Ředitel školy v souladu se zákonem č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 a vyhláškou MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 se souhlasem školské rady a projednáním pedagogickou radou vydává Zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy a základní školy speciální ve druhém pololetí školního roku 2019/2020Zásady pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků střední školy ve druhém pololetí školního roku 2019/2020. Tyto zásady nenahrazují klasifikační řády k hodnocení žáků, které zůstávají nadále v platnosti. Pro hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020 se jen přednostně použijí.

Způsob předávání vysvědčení se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a omezení z ní plynoucí. O konkrétním postupu a termínu budeme informovat na webových stránkách školy.

V Třinci dne 30. 4. 2020

 

PhDr. Dalibor Pyszko

ředitel školy