Mgr. Marta Labojová

Email: marta.labojova@centrum.cz

Tel.: 731561289

Konzultace:

  • Pro náborové pracovníky na základě telefonického objednání – respektovat dobu vyučování.
  • Pro žáky a třídní učitele průběžně dle potřeby na základě předchozí domluvy.
  • Pro zákonné zástupce  vždy ve čtvrtek od 13:30 do 15:00. Po telefonické domluvě kdykoliv.

Činnosti kariérového poradce:

  • pomoc při volbě povolání, konzultace pro žáky a jejich zákonné zástupce;
  • pomoc při vyplňování přihlášek na střední školy;
  • organizace veletrhu středních školy;
  • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků ve spolupráci s třídním učitelem;
  • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích krajských poboček Úřadu práce České republiky a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

Základní informace o přijímacích zkouškách zde.