Název školy:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace

                                       

Adresa školy:

Jablunkovská 241, 739 61 Třinec

 

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

 

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Třinec, Jablunkovská 241, příspěvková organizace je škola zřízena podle § 16 odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a poskytuje:

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • mateřská škola,
  • mateřská škola při zdravotnickém zařízení,
  • přípravný stupeň základní školy speciální,

ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • základní škola,
  • základní škola speciální,

STŘEDNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

  • praktická škola dvouletá,
  • praktická škola jednoletá.

Součástí školy je:

  • školní družina,
  • školní jídelna – výdejna.

Odloučená pracoviště:

739 61 Třinec, ul. Máchova 1134 

739 61 Třinec, ul. Kaštanová 268

Ve škole se vzdělávají děti a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z regionu Třinecka, Jablunkovska a Těšínska. Škola nabízí péči speciálních pedagogů, asistentů pedagoga a dalších odborníků.

Škola se nachází na okraji města Třinec – Lyžbice, na ulici Jablunkovská 241. Má dobrou dopravní dostupnost pro děti a žáky z města Třince i z ostatních spádových oblastí. Přímo u školy se nacházejí autobusové zastávky.

Na budovu školy bezprostředně navazuje ekologická zahrada s pískovištěm, malé sportovní hřiště s umělým povrchem, malé dopravní hřiště a koutek s hracími prvky, které slouží dětem a žákům k odpočinku, relaxaci, pohybovým a dalším aktivitám.

U hlavního vchodu se nachází venkovní výtah. Vedlejší vchod přístavby školy je vybaven bezbariérovým přístupem a vnitřní část školní budovy je vybavena mobilní schodišťovou plošinou. Bezbariérovost staré části školní budovy kromě venkovního výtahu zabezpečuje také schodolez.

V budově školy na ul. Jablunkovské se nachází kmenové třídy a odborné učebny: relaxační místnost – snoezelen, herna – pro výuku zdravotní tělesné výchovy, počítačová učebna, dílna I. (tkalcovská dílna, učebna šití, keramická dílna), dílna II. (kovodílna, dřevodílna), dále malá tělocvična a místnosti pro zájmovou činnost – školní družiny (ŠD).

Snoezelen je speciální místnost určená k poskytnutí pozitivně naladěného prostředí, které má funkci relaxační, poznávací a interakční. Snoezelen nabízí poznání odlišných senzorických zkušeností, atmosféru vzájemné důvěry a bezstarostného uvolnění. Cílem tohoto stimulačního a relaxačního prostředí je umožnit konkrétnímu jedinci autentický zážitek a uspokojit jeho individuální potřeby.