Název projektu: Tvorba vyvýšených záhonů

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2018/2019 z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Cílem projektu je v roce 2019 nákup 5 ks vyvýšených záhonů, včetně hlíny a sazenic, které umožní komfortní plnění výstupů ŠVP i žákům imobilním s tělesným postižením. Současně s vyvýšenými záhony budou pořízeny i 3 přenosné lavice, které poskytnou žákům s narušenou stabilitou možnost opory při práci u záhonů. Celkově se tak zlepší plnění výstupů ŠVP. Všichni žáci, tedy i imobilní, se budou starat o záhony, na kterých pěstují bylinky, jahody, zeleninu i okrasné letničky.

Celková dotace činí 66 000 Kč.