Naše škola je zapojena do projektu Restart.

Projekt řídí Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace a naše škola zde vystupuje jako finanční partner.

Cílem projektu je posílit efektivní využívání nových technologií ve výuce a jejich celkovou integrací do základních a středních škol. A to zejména v regionu Moravskoslezského kraje (dále jen MSK) s možným včleněním do dalších sousedních krajů. V projektu se proto zaměřujeme na zvýšení kompetencí v efektivní využívání ICT ve výuce u vedoucích a pedagogických pracovníků (dále PP) napříč školou, na integraci ICT do výuky a do života školy. Partnerské školy, nositele inovací, zapojujeme do sítě ICeMSK metodicky podpořené Inovačním centrem škol MSK. Takto budeme sdílet inovace a příklady dobré praxe v regionálním školství. Vzdělávací aktivity budou kombinací blended learningu, vzájemného učení a výměny zkušeností mezi PP. Aktivita PP bude podpořena mentoringem a používáním tabletů a notebooků, které školy v projektu pořídí a předají PP k využívání v procesu edukace (a to i po skončení projektu).