• 558 338 450
  • skoly@zstrinec.cz
  • Jablunkovská 241, Třinec

„Buďme spolu“

Dne 2. 10. 2020 se v areálu naší školy v rámci projektu „Buďme spolu“ uskutečnil florbalový turnaj. Cílem tohoto projektu bylo motivovat žáky ke sportovním aktivitám a zdravému životnímu stylu. Turnaj si žáci moc užili, navázali nová přátelství, rozvíjeli své sportovní dovednosti. Každý ze zúčastněných žáků si s sebou odnesl nejen hezký sportovní zážitek, ale také věcné ceny.

Projekt „Buďme spolu“ se uskutečnil díky finančnímu příspěvku z rozpočtu města Třinec na podporu akce v oblasti kultury a sportu. Za finanční příspěvek velmi děkujeme.

Fotogalerie

Zapsala Mgr. Nikola Bieleszová